Nullvisjonen-logo-2013Et samarbeidsprosjekt mellom Audnedal, Marnardal og Åseral

Trafikksikkerhetsdag Byremo VGS

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

TSdagByremo-miniSom tidligere år ble det også i år gjennomført en flott trafikksikkerhetsdag på Byremo vgs like før sommerferien. Mange aktører stilte opp denne dagen for å gjøre dagen innholdsrik og spennende for elevene.

Vi startet i auditoriet, hvor elevene ble samlet. Her ble selvsagt alle ønsket blidt velkommen av Anita Christensen, dagens program ble presentert, og ordføreren i Åseral, Oddmund Ljosland, holdt en fin åpningstale. I tillegg fikk dagens aktører si noen ord; brannvesen, politi, Statens Vegvesen og Nullvisjonen som holdt et foredrag.

Bilførere 18-24 se her!

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

Nullvisjonen-logo-2013Nullvisjonsprosjektet i Åseral, Audnedal og Marnardal ønsker å videreføre ungdomsprosjektet for de mellom 18 – 24 år, og starter opp på ny i april/mai 2013.

Hensikten er å sette fokus på trafikksikkerhet og kjøreatferd, hvor grunnpilarene bruke sikkerhetsutstyr, holde fartsgrense og kjøre rusfritt, er særdeles viktige. Som bonus for deltakelse venter billig bilforsikring pluss tur til Rudskogen eller bilreperasjoner for 4000 kr. Hopp på nå!

Nullvisjonen-Agder

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen


Nullvisjonen har fått seg egen hjemmeside. Alle tre nullvisjonsområdene er med på dette.

www.nullvisjonen-agder.no 

Under finner du mer statisk lokal informasjom om prosjektet skrevet av Bjørn Ivar Birkeland.

 

Bjørn Ivar Birkeland

Hva er egentlig et trafikksikkerhetsprosjekt?

Det finnes mange varianter av slike prosjekt, men ikke mange som kobler trafikksikkerhet og folkehelse. Disse to emnene er på mange måter sterkt knyttet sammen; riktige valg, trygghetsfølelse, hindre tap av liv, jobbe for livskvalitet ved å hindre alvorlige ulykker som kan føre til lemlestelse etc.

Vi har valgt å ha trafikksikkerhet som det grunnleggende temaet, og heller koble folkehelse opp mot dette. Da kan man komme opp med saker som førstehjelp og det å kunne føle seg trygg i trafikken.

Målsettingen for Nullvisjonsprosjektet i Marnardal, Åseral og Audnedal, var å implementere trafikksikkerhet med utgangspunkt i nullvisjonen i kommunale planer, bevisstgjøre, informere og øke kunnskapen rundt trafikksikkerhet blant befolkningen.

Sykkelprosjekt 2012

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

 

Andreplass i sykkelprosjektet7.klasse ved Byremo barneskole tok en sterk andreplass i årets sykkelprosjekt. Med til sammen et gjennomsnitt på 1649 minutter eller ca 27,5 time pr elev var det kun 6.klassen i Marnardal som kunne hamle opp med de spreke grindølene.