Nullvisjonen-logo-2013Et samarbeidsprosjekt mellom Audnedal, Marnardal og Åseral

Ungdomsprosjekt 2012 - Nullvisjonen

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

NullvisjonsprosjektetNullvisjonsprosjektet i Åseral, Audnedal og Marnardal ønsker å videreføre ungdomsprosjektet for de mellom 18 – 24 år, og starter opp på ny 26. april 2012.

Hensikten er å sette fokus på trafikksikkerhet og kjøreatferd, hvor grunnpilarene bruke sikkerhetsutstyr, holde fartsgrense og kjøre rusfritt, er særdeles viktige.

Ungdomsprosjektet på tur til Rudskogen

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

Så kom dagen mange av ungdommene i Nullvisjonens ungdomsprosjekt hadde ventet på....Nemlig turen til Rudskogen motorsportsenter.

Som en del av premien for bestått prosjekt og fullført kontrakt om å ha holdt seg til trafikkreglene, og deltatt på samlinger med fokus på trafikksikkerhet – var denne turen en stor gevinst!!!!

At man i tillegg får gratis EU kontroll på bilen var veldig populært. Den premien er jo også direkte knyttet til bilens sikkerhetsutstyr, og dermed fokuserer på trafikksikkerhet.

Ungdomsprosjekt 2011 - Nullvisjonen

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

Ungdomsprosjektet 2011 på rrudskogenNullvisjonsprosjektet i Åseral, Marnardal og Audnedal startet opp et ungdomsprosjekt tilpasset bilførere i alderen 18 – 25 år.

For å bli med i prosjektet måtte deltakerne signere en kontrakt med Nullvisjonen. Her signerer man at man skal alltid følge trafikkreglene, og ikke utsette seg selv eller andre for fare i trafikken, og samtidig være et godt forbilde for andre i trafikken. Brytes disse punktene vil man bli ekskludert fra prosjektet.