Ungdomsprosjektet på tur til Rudskogen

Publisert . Sist endret . i kategorien Nullvisjonen

Så kom dagen mange av ungdommene i Nullvisjonens ungdomsprosjekt hadde ventet på....Nemlig turen til Rudskogen motorsportsenter.

Som en del av premien for bestått prosjekt og fullført kontrakt om å ha holdt seg til trafikkreglene, og deltatt på samlinger med fokus på trafikksikkerhet – var denne turen en stor gevinst!!!!

At man i tillegg får gratis EU kontroll på bilen var veldig populært. Den premien er jo også direkte knyttet til bilens sikkerhetsutstyr, og dermed fokuserer på trafikksikkerhet.

Turen til Rudskogen var en fin kombinasjon av fokus på sosialt samvær, bil, kjøring, ferdigheter og sikkerhet.

Vi startet lørdag 1. oktober fra Laudal i buss, med Ånen Leland som sjåfør. Det var en svært god stemning, og ved avreise kom en mor til to deltakere med hjemmelaget eplekake, is og brus. Utrolig fint gjort.

Stemningen var god, og forventningene store. Turen til Østfold gikk lekende lett, med god stemning. Og for å teste ungdommene om de hadde lært noe i løpet av perioden dro jeg i gang en Nullvisjonsquiz. Her ble de spurt om fagstoff fra samlingene vi har hatt i prosjektperioden. Det var tydelig at de hadde fått med seg innholdet, for det var nærmest umulig å sette dem fast. Det er jo et godt tegn. Det skal sies at denne gjengen har vært svært engasjert og lærevillig, for ikke å si pliktoppfyllende i forhold til prosjektet.

Vel framme på hotellet i Sarpsborg fikk vi våres tildelte rom, og sjekket inn. Lørdagskvelden var det fokus på det sosiale, og vi dro ut for å spise. Det har vært veldig fint å kunne oppnå en slik kontakt med ungdommene.

Siden vi hadde en innholdsrik dag i vente, dro vi tidlig tilbake til hotellet for å være uthvilte til en opplevelsesrik dag på Rudskogen.

Søndag formiddag ble vi godt mottatt av arrangørene for eventen, og vi hadde hele banen for oss selv denne dagen.

Hver enkelt fikk tildelt kjøredress, og vi samlet oss i undervisningsrommet. Her måtte deltakerne signere en kontrakt, som blant annet gjorde dem ansvarlige for kjøretøyene denne dagen – med opptil kr 50 000,- i egenandel.

Etter at kontrakten var signert, skulle de ha en times undervisning i blant annet oppførsel på banen, sikkerhet, og lære seg signalflaggene som er en nødvendighet på banen. Ved uaktsom kjøring, eller andre brudd på avtaler som var gjort, ville vedkommende bli vinket av banen. Det er fullt mulig å kjøre fort på en bane uten at man nødvendigvis må kjøre uaktsomt.

Før de skulle kjøre måtte samtlige gjennom løypa sammen med instruktører – i vanlige personbiler. Dette ble gjort for at deltakerne skulle bli kjent med banen, og ikke minst få tips til hvordan man skulle kjøre i kurvene.

Deretter braket det løs med treningskjøring i 50 minutter. Det var to og tre på hver bil – og alle skulle foreta like mange bytter med stopp i depoet, uansett om man var to eller tre på bilen. Hestekreftene brølte, og ungdommelige ansikter lyste opp. Også treningen gikk på tid, uten at den var tellende.

Vi ble servert lunsj, og deltakerne fikk samtidig tips til kjøringen. Det ble i tillegg påpekt ting som måtte forbedres, og da spesielt kjennskap til signalene under løpet. Enkelte signaler ble ikke fulgt under treningene, noe som ville få konsekvenser under løpet. Deltakerne måtte igjen pugge betydningen av signalene.

Løpet!

Så var det duket for konkurranse mellom lagene. 100 minutter med konstant kjøring – kun avbrutt av førerbytter.

Runder på runder suste de forbi. Farten er uviss, nettopp av den grunn at det ikke er hastigheten det skal fokuseres på under løpet, men selve mestringen av bilen, og derfor var speedometeret skjult for deltakerne. Etter treningen, men før selve løpet, hadde det også begynt å regne. Med våt bane fikk deltakerne kjenne forskjellen på tørt og vått underlag. En nyttig læring, noe enkelte fikk erfare på en noe skremmende måte. Dermed ble hastigheten automatisk lavere enn ved tørr vegbane.

Etter løpet var det en svært oppspilt gjeng som delte sine opplevelser og erfaringer.

Premiering!

En siste samling før vi vendte nesa hjemover var selvsagt nødvendig. Vinnerne av løpet skulle kåres. En spent gjeng ventet på resultatene, og de tre beste lagene ble følgende:

1. premie: Endre Hallingsgård, Kristine Austegard, Simon Heddeland

2. premie: Willy Svensson, Vegard Nordstrøm Tisland

3. premie: Andreas Imeland, Sølvi Storebaug

Vellykket prosjekt!

Ungdommene signerte kontrakten med Nullvisjonen i april/mai, og festet seg dermed til en avtale om å følge trafikkreglene, ikke utsette seg selv eller andre for fare i trafikken, og være gode forbilder for andre i trafikken. I tillegg skulle de delta på tre obligatoriske kurs, derav 18+ kurset ved Skandinavisk trafikksenter. Samtlige med en varighet fra 2 til 4,5 timer. Dermed har det også satt krav til deltakerne. Engasjement og deltakelse blant ungdommene har vært formidabel, og prosjektet har vært en læringsprosess for deltakerne. Selvsagt har premiene lokket, men de har selv sagt at dette har vært nyttig læring gjennom hele prosjektet. I tillegg har de vist en stor forståelse for at ved slike premier kreves det en del av dem. Under samlingene har det vært et enormt engasjement, med ungdommer som virkelig har engasjert seg i å lære mer om trafikksikkerhet.

Det har utelukkende vært en flott erfaring for Nullvisjonsprosjektet, både med selve utførelsen av ungdomsprosjektet, og det å knytte nær kontakt med ungdommene.

Nullvisjonsprosjektet vil rette en stor takk til ungdommene som deltok i ungdomsprosjektet.

I tillegg rettes det en stor takk til Anette Storebaug, som var til stor hjelp under planlegging og utførelse av både samlinger og tur.

Bjørn Ivar Birkeland

Prosjektleder Nullvisjonen