Rentefrie investeringslån til landbruk og andre næringsvirksomheter

Publisert . Sist endret . i kategorien Næring - Regler/reglement

Kommunestyret vedtok i sitt møte 13. desember 2018 å innføre en ordning med rentefrie investeringslån til landbruk og andre næringsvirksomheter med søknadsfrist i 2019. Det er avsatt 12 millioner til formålet som skal lånes ut fra kommunens Kraftfond.

Lånene må tilbakebetales innen 10 år. Det ble også vedtatt retningslinjer for ordningen som sier hvilke prosjekter som skal prioriteres og hva det ikke kan søkes lån til.

Nå er det utarbeidet søknadsskjema som må benyttes til denne ordningen. Det er delegert til rådmannen å behandle søknader.