Overformynderiet

Publisert . Sist endret . i kategorien Overformynderiet

Formålet med bruk av verge er å beskytte og hjelpe personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser godt nok. Det kan for eksempel være mindreårige, umyndiggjorte og myndige personer med sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemning eller legemlig funksjonshemning.

En hjelpeverges myndighetsområde fastsettes ved oppnevningen. Det skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

 

Overformynderiets oppgaver ble 1. juli 2013 overført til fylkesmannen.

Henvendelser angående vergemålsenheten kan derfor gjøres her:

 

Fylkesmannen i Vest-Agder v/vergemålsenheten

Telefon: 38 17 61 00

E-post:

 

Besøksadresse:

Fylkeshuset i Vest-Agder, Tordenskjoldsgate 65, 4605 Kristiansand

 

Postadresse:

Fylkesmannen i Vest-Agder

v/vergemål

Postboks 513 Lundsiden

4605 Kristiansand S

Tags: nye nettsider