SFO Skolefritidsordningen

SFO - Skolefritidsordningen

Publisert . Sist endret . i kategorien SFO

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO. 

Søknadsskjema SFO - Ny plass

Søknadsskjema SFO - permisjon og utmelding

I Audnedal er det to SFO tilbud, et på Byremo og et på Konsmo.


Besøk nettsidene for ufyllende informasjon

Byremo barneskole

Konsmo skole