Konsmo skole

Publisert . Sist endret . i kategorien Konsmo skole

Konsmo barneskole ligger på Helle. Skolen har 95 elever fra 1. til 7. årstrinn. Bokmål er opplæringsmål.

Skolen har skolefritidsordning for elever på 1.-4.årstrinn før og etter skoletid.
Tilbudet følger skoleruta, men også med mulighet om plass i skolens høst- og vinterferie. Dersom det er behov for SFO tilbud i skolens sommerferie (juni/august) er en behjelpelig med å skaffe dette tilbudet i Konsmo barnehage.

Fungerende enhetsleder: Kate Elizabeth Vigeland Berrefjord

Hjemmesiden til Konsmo skole finner du her!

Skolefritidsordningen (SFO) - Ny plass 

Skolefritidsordningen (SFO) - Permisjon og utmelding

Kontaktinformasjon:
Telefon rektor: 38 28 16 60
Telefon lærerværelse: 38 28 18 94

E-post:  

Besøksadresse:
Helle
Audnedalsveien 2725
4525 KONSMO

Tags: nye nettsider