BRY DEG

Publisert . Sist endret . i kategorien Oppvekst

bry deg logoBry deg"-konseptet er bygget opp av Norsk Narkotikapolitiforening,
men her bruker vi dette konseptet som et verktøy i arbeidet med mange viktige problemstillinger, blant annet:

Mot mobbing, for integrering, for trivsel og for velferd for ungene våre, på alle nivå.

Ideen er enkel:
Ingen kan gjøre alt,
- men alle kan gjøre litt,

Og dette lille kan faktisk vise seg å bety mye, veldig mye, for den enkelte elev.

  • Vi ønsker at vi som foreldre ser at vi faktisk kan gjøre en forskjell, både i liten og i en større skala.
  • Vi kan prøve å se det enkelte barn/den enkelte ungdom.
  • Vi kan ha "radaren" på, og følge vår intuisjon, hvis vi fornemmer at noen barn/ungdom trenger det lille ekstra.
  • Vi kan invitere våre barns klassekamerater, venner eller naboer til et måltid, til en bursdag eller til å sitte på med oss i bilen, hvis og når vi har en ledig plass.
  • Vi snakker ikke nedlatende om andre familiers økonomi, valg eller levemåter, idet vi innser at forskjeller og mangfold er positivt for våre skoler og vårt nærmiljø.
  • Vi innser også at våre egne, dyrebare barn/ungdom faktisk ikke alltid er perfekte,
    - og vi tåler å bli gjort oppmerksom på det, hvis ubehagelig informasjon om eget barn tilflyter oss.

Som konkrete verktøy i "Bry deg", har vi blant annet:

* En "Bry deg Foreldre i Audnedal/Hægebostad" Facebook-gruppe, åpen for alle foreldre , der lokalt Politi, SLT-koordinator, oppvekstkontor samt alle rektorer legger ut månedsinfo fra egen sektor. (Hvis dere ikke har fått formell invitasjon til denne, søk oss opp på Facebook og be om å bli medlem!)

* Bry deg-logo på alle skolers ukeplaner.
* Sosiale arrangement i den enkelte klasse, tilpasset ambisjonsnivå og kapasitet, eksempelvis sosiale treff for barna, mamma- og pappa-kvelder, spillkvelder, juleavslutning, sommeravslutninger m.m.
* Felles tema-foreldremøter for alle

For info, kontakt leder FAU Byremo ungdomsskole v/Børre Stray, 38 28 63 46 / 9505 4082,

bry deg logo