Oppvekst

Publisert . Sist endret . i kategorien Oppvekst

Skole- og barnehagesektoren i Audnedal kommune består av 4 skoler og 2 barnehager. Høsten 2019 er den overordnede organiseringen litt annerledes fram mot kommunesammenslåingen den 1.1.2020.  
Oppvekst består nå av tre personer som er ansvarlige for sine områder:

Barnehagene har Bente Ingebretsen som virksomhetsleder og hun har kommunaleders ansvar fra 01.09.2019.

Barneskolene har Ingrid Alden som virksomhetsleder og hun har kommunaleders ansvar fra 01.09.2019.

Ungdomskolen og Voksenopplæringen styres av Terje Litland, som også har dette ansvaret i Lyngdal kommune fra 2020.

Skolefritidsordningen (SFO) - Ny plass

Skolefritidsordningen (SFO) - Permisjon og utmelding

På Byremo ligger Byremo barneskole(1.-7.kl), Byremo ungdomsskole og nye Byremo Barnehage(ferdig 2008) samlet med kun 2-300 meters gangavstand i mellom. Like ved ligger og Byremo videregående skole. Byremo ungdomsskole er interkommunal ungdomsskole i samarbeid med Hægebostad kommune. I tilknytning til skolene er det og idrettshall. På Byremo holder også voksenopplæringen i kommunen til. Voksenopplæringen tilbyr norsk- og samfunnsfag undervisning til innvandrere. På Konsmo ligger Konsmo skole(1.-7.kl) og Konsmo barnehage vegg i vegg. Her er det også en ganske ny flerbrukshall(2010) vegg i vegg med skolen og barnehagen. 

Audnedal kommune er en relativt liten kommune, og det relativt lave antallet enheter betyr at det er gode muligheter for en felles utvikling og en felles identitet i sektoren som helhet. Den korte fysiske avstanden mellom skoler og barnehager i de 2 sentrum Byremo og Konsmo ligger og godt til rette for tett samarbeid og en felles utvikling av skoler og barnehager i forhold til både tilbud, trivsel og kvalitet.

 Visjon og overordnede felles utviklingsområder for skoler og barnehager:

Kon

- Tett på!

Prioriterte felles utviklingsområder:
A: Grunnleggende ferdigheter
B: Læringsmiljø
C: Tydelig ledelse
D: IKT

Kontaktinformasjon:
Telefon: 38 28 20 00
Fax: 38 28 20 99

E-poster:

Barnehagene har Bente Ingebretsen ()

Barneskolene har Ingrid Alden ()

Ungdomskolen og Voksenopplæringen styres av Terje Litland ()