Skole og utdanning.

Oppvekst

Publisert . Sist endret . i kategorien Oppvekst

Skole- og barnehagesektoren i Audnedal kommune består av 3 skoler og 2 barnehager.

Skolefritidsordningen (SFO) - Ny plass

Skolefritidsordningen (SFO) - Permisjon og utmelding

På Byremo ligger Byremo barneskole(1.-7.kl), Byremo ungdomsskole og nye Byremo Barnehage(ferdig 2008) samlet med kun 2-300 meters gangavstand i mellom. Like ved ligger og Byremo videregående skole. Byremo ungdomsskole er interkommunal ungdomsskole i samarbeid med Hægebostad kommune. I tilknytning til skolene er det og idrettshall. På Byremo holder også voksenopplæringen i kommunen til. Voksenopplæringen tilbyr norsk- og samfunnsfag undervisning til innvandrere.På Konsmo ligger Konsmo skole(1.-7.kl) og Konsmo barnehage vegg i vegg. Her er det og nettopp ferdigstilt ny flerbrukshall(2010) vegg i vegg med skolen og barnehagen.

Audnedal kommune er en relativt liten kommune, og det relativt lave antallet enheter betyr at det er gode muligheter for en felles utvikling og en felles identitet i sektoren som helhet. Den korte fysiske avstanden mellom skoler og barnehager i de 2 sentrum Byremo og Konsmo ligger og godt til rette for tett samarbeid og en felles utvikling av skoler og barnehager i forhold til både tilbud, trivsel og kvalitet.

 Visjon og overordnede felles utviklingsområder for skoler og barnehager:

Kon

- Tett på!

Prioriterte felles utviklingsområder:
A: Grunnleggende ferdigheter
B: Læringsmiljø
C: Tydelig ledelse
D: IKT

Kontaktinformasjon:
Telefon: 38 28 20 00
Fax: 38 28 20 99
E-post:  

Besøksadresse:
Rådhuset
Konsmogarden 6
4525 Konsmo
 

 

 

 

 


 

BRY DEG

Publisert . Sist endret . i kategorien Oppvekst

bry deg logoBry deg"-konseptet er bygget opp av Norsk Narkotikapolitiforening,
men her bruker vi dette konseptet som et verktøy i arbeidet med mange viktige problemstillinger, blant annet:

Mot mobbing, for integrering, for trivsel og for velferd for ungene våre, på alle nivå.