Barnevandringa er i gang!

Publisert . Sist endret . i kategorien Kultur

vandring Årets første barnevandrere kom til Konsmo fredag 20. april.

 

 

 

egeboTidligere år har Audnedal hatt besøk av flere skoleklasser i regi av Det Gamle Posthuset. Denne våren er Audnedal kommune tilbyder av opplegget "I barnevandrarens fotefar" som en del av den Kulturelle Skolesekken gjennom Vest-Agder fylkeskommune. 2012 er første året Audnedal er tatt opp i fylkeskommunen som tilbyder til DKS, et spennende prosjekt som også skal fortsette våren 2013. Barnevandrer opplegget bygger på ide og samarbeid med Det Gamle Posthuset ved Thyra Ågedal. Årets opplegg med barnevandringa er et resultat av flere involverte aktører; Det Gamle Posthuset, Vest-Agder Museet, Audnedal kommune og guide Reidar Vrålstad.

 

 

 

Fredag 20. april var denne sesongens første gruppe på plass - to skoleklasser hadde tatt turen til Audnedal fra Kvinesdal. Regional museumsformidler, Birgitte Sørensen, startet vandringa på Egebø sammen med lokal skogsmann og kunnskapsbank, Reidar Vrålstad. Kulturkonsulent Ingrid Lyngmo i Audnedal hadde også satt av dagen til barnevandring.

fortelling

 

Her deler Reidar Vrålstad sin kunnskap med elevene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitte og Reidar skal vandre med elevene denne sesongen, og formidle sin kunnskap om historie og natur. I løpet av våren skal flere hundre elever få oppleve barnevandrerstien og barnevandrersenteret på Konsmo.  

brod

Turen går innom hjemmene til flere barnevandrere, og elvene blir fortalt historier knyttet til barnevandringa, naturen de går igjennom og dyrelivet i nærmiljøet. Underveis blir det også tid til å smake barkebrød fra det lokale bakeriet.

 

 

 

Spesielt gøy var det at flere av elevene fra Kvinesdal valgte å gå deler av stien barbent, til tross for iskaldt myrvann, gjørme og kulde. Slik fikk de også et visst inntrykk av hvordan det må ha vært for barna som måtte forlate hjemmene sine, for å vandre til de rikere gårdene øst i Agder.

Frem til 30. mai skal elever fra Mandal, Marnadal, Lindesnes og Songdalen besøke Audnedal og gå i barnevandrernes fotefar.    

birgitte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional museumsformidler i Vest-Agder Museet, Birgitte Sørensen, har all grunn til å smile. Hun har brukt mye tid på å lage et flott opplegg for elevene denne våren.