Kulturminneplan for AK - 2019-2024

Publisert . Sist endret . i kategorien Kultur

Kulturminneplanen ble vedtatt i kommunestyret forrige uke, og kan leses i sin helhet her.

Kulturminneplanen skal være retningsgivende for byggesaksbehandling og planarbeid i kommunen. Planen omhandler kulturminner fra både eldre og nyere tid. Hovedvekten ligger likevel på kulturminner fra nyere tid, dvs. slike som ikke allerede er sikret gjennom annet lovverk. Det er lagt vekt på å finne frem til miljøer der kulturminner inngår i en større sammenheng.

Ferjeleiet Sveindal foto Maren Holte mini