4G dekning i Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien IT

4g wifi 297697 640Audnedal kommunestyre har sammen med politiske ledelse og administrasjon samt  sammen med Lindesnesregionen( særlig Marnardal) jobbet målrettet i alle år for å få god mobildekning i kommunen(e). Her følger en statusoppdatering

I et samarbeid med de fleste andre kommuner Aust og Vest Agder og fylkeskommunen har vi dannet et felles prosjekt (spleiselag) der kommunen har bidratt med et beløp og krevd  god mobildekning og mobilt bredbånd i hele kommunen, det har resultert i følgende tiltak som er bra for innbyggerne.

4 G ny sender på Håland/ Øvre Flottorp

4 G (delvis ny)på Høyland i Konsmo

4 G på Byremo og Konsmo, Viblemo Selandsdalen, Sveindal ( kommer i 2016/ 17)

4 G på Øygardsenderen , full sektor i stedet for 2 retninger. (2015)

I tillegg vil følgende prosjekter i nabokommunene gi ringvirkninger for Audnedals befolkning.(fastboende og i bil langs veiene.

4 G ny sender Nordlian, tungefoss, Strekningen Sveindal- Sundet, Bjelland (2016)

4 G ny sender Kaddan , Marnardal  vi bedre dekning på Konsmos Vest hei (2016)

4 G ny sender Bjærum, vei over ÅS ( 2015-16)

4 G Nerstøl,  dekker Vårdalen, Byremo (2015)

4 G Naglestad dekker Iveland og vei (2015)

Datadekningen er god på 4 g, men tale på 4G kommer først i 2017, man må da ha en nyere mod av tlf for å få nytte dette.

I tillegg har fylkesmannens beredskapsavdeling bestemt at senderen på Konsmo som en av to i Vest Agder skal bygges opp med spesielt god reservekapasitet på batteriene ved strømbrudd(lite nedetid) etter søknad fra Audnedal Kommune.