Etablererprøven for serveringsvirksomhet Audnedal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Salg og servering

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Bestått etablererprøve skal dokumentere at prøvetakeren har kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven. Prøven er basert på materiale som er gitt i læreboka Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Kriterier/vilkår

Det er et krav for å få serveringsbevilling, at daglig leder har bestått etablererprøve.

Pris

Audnedal kommune krever gebyr på kr 400,- for hver prøveavleggelse

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Læremateriell

Som forberedelse til prøven anbefales det at man studerer "Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet". Dette er et hefte på 70 sider, som koster kr 300,- + ekspedisjonsgebyr, og som bestilles fra:

Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN), telefon 76 96 72 00, telefaks 76 96 72 01, e-post: . Bestilling sendes fortrinnsvis per telefaks eller e-post. Vinn tilbyr nettbaserte seminarer for de som skal ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven i Alkoholloven for salgs-/skjenkebevilling.

Avleggelse av prøven

Audnedal kommune avholder prøver fortløpende ved Servicekontoret i rådhuset på Konsmo. Påmelding skjer til kommunalleder Tom Valand.

Prøven avlegges elektronisk. Den er en flervalgsprøve som besvares innenfor en tidsramme på 1 time og 30 minutter. Prøven består av 50 spørsmål og er bestått når 40 spørsmål er besvart korrekt.

Gyldig legitimasjon må tas med når man møter fram for å avlegge prøve.

Det er ikke anledning til å bruke tolk under avleggelse av prøven. Prøvetakeren har anledning til å bruke medbrakt lovsamling som hjelpemiddel. Det er ikke anledning til å bruke annet læremateriell eller andre hjelpemidler i noen form under prøveavleggelsen.

Saksbehandling

Etter at prøven er avlagt får prøvetakeren umiddelbart beskjed om prøven er bestått/ikke bestått.

Dersom prøven er bestått, utsteder kommunen prøvebevis. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Dersom prøven ikke er bestått, vil prøvetakeren kunne melde seg opp til ny prøve.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal avholde prøve innen to måneder etter at den har mottatt melding om at prøve ønskes avlagt.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet. Dersom prøven ikke er bestått, gis kandidaten anledning til å avlegge prøven på nytt.

Tags: nye nettsider