Klesvask

Publisert . Sist endret . i kategorien Omsorgstjenester

Dersom du har fått innvilget praktisk bistand med blant annet hjelp til klesvask kan dette dersom det er mest hensiktsmessig utføres ved Audnedal omsorgssenter. Vanligvis skal bruker stille vaskemaskin og rengjøringsmidler til disposisjon dersom dette utføres i hjemmet. Bruker må derfor betale for denne ekstra tjenesten i henhold til betalingssatser for omsorgstjenester i Audnedal kommune. Klesvask kan du få hjelp til dersom du har problemer med å klare dette alene. Vaskeriet ligger i kjelleren på Audnedal omsorgssenter. Du søker på alle tjenestene på søknadsskjema for pleie og omsorgstjenester