Demens info

Publisert . Sist endret . i kategorien Demenskoordinator

Demenslidelser

Personer med demens har redusert hukommelse og svekket mental kapasitet som fører til nedsatt evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet. Personen kan få vanskeligheter med å opprettholde ferdigheter og mestre hverdagen.

Nyttig informasjon om demens finnes her:

www.nasjonalforeningen.no 

Demenslinjen 23 12 00 40

Om demens på helsenorge.no

- Likepersoner

Brosjyremateriell for personer med demens og deres pårørende kan bestilles her

Audnedal kommune har flere tilrettelagte tilbud for personer med demens og deres pårørende:

 • Demenskoordinator
 • Demensteam
 • Hjelpemidler
 • Hjemmetjenester
 • Pårørendeskole
 • Samtale og veiledning til pasient og pårørende
 • Dagaktivitetssenter
 • Dag-/natt-/korttids- opphold/avlastning
 • Omsorgsbolig
 • Skjermet avdeling
 • Langtidsplass

Les mer om dagaktivitetstilbudet her

Bjørg Hamran er Audnedal kommunes demenskoordinator, sammen med Malin Syvertsen. De arbeider med kartlegging og utredning av personer ved mistanke om demens. Det er nært samarbeid med fastlegene og hjemmetjenesten. Det foretas hjemmebesøk og samtaler med pårørende.

Demenskoordinator anbefaler tiltak og tjenester, og gir råd og veiledning både til personer som har en demenslidelse, til pårørende og til ansatte.

Kontakt demenskoordinator for mer informasjon: 38 28 12 96 eller 941 58 519 

Du kan også kontakte enhetsledere på:
Audnedal omsorgssenter - Arnhild Urevatn - 38 28 12 90
Audnedal helse - Irlin Frigstad

Søknadsskjema for omsorgstjeneter finner du her.

 

Tags: nye nettsider