Informasjon til Veileder (Vold i nære relasjoner)

Publisert . Sist endret . i kategorien Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner utøves ofte i hjemmet der en skulle forvente å være trygg!

Vi vet også at vold utøves i alle samfunnslag og vi vet at konsekvensene kan være katastrofale for dem som blir utsatt for/ eller er vitne til vold. 

Viste du at det i våre 5 kommuner i Lindesnesregionen er det anslagsvis:

-  over 400 barn fra 0-18 år som har vært utsatt for / eller blir utsatt for grov vold fra sine foreldre

-  mellom 600- 700 kvinner (20 -54 år) som opplever/ eller har opplevd grov vold fra sin partner  

-  ca 200 personer over 65 år som har vært utsatt for/ eller blir utsatt for vold

-  mellom 1273 -3820 personer  har (som barn eller ungdom) vært / eller blir utsatt for seksuelle overgrep.

Undersøkelser viser og at ca 28% av befolkningens funksjonshemmede har vært utsatt for overgrep.

Fra 2000 - 2007 ble 74 kvinner drept i Norge av sin tidligere eller daværende samlivspartner.

En dag kan noen trenge at akkurat du ser. 

Enten du er en nabo, en venn, en kollega, et familiemedlem eller offentlig ansatt  har vi alle et ansvar og en plikt for å varsle hvis vi mistenker at noen blir utsatt for vold. Fordi vi vet at taushet kan ta liv.

Vår nye regionale veileder vil gi deg litt kunnskap om vold, hva du skal gjøre, og hvem du kan kontakte hvis du er bekymret. Husk at å melde ifra er ikke å sladre, men å bry seg!

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Barn_utsatt_for_vold_i_familien/

http://www.taushettarliv.no/statistikk.html  

http://www.krisesenter.com/     

NIBR – rapport 2005:3

https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/fakta-om-overgrep#2

Tags: nye nettsider