Ansattkloss

Hvordan møter vi barn vi lurer på?

Vi har utarbeidet et felles samtykkeskjema for å legge til rette for et godt samarbeid mellom ansatte. 

Hjelp til deg som jobber med barn - (klikk på overskriftene for å få utdrag fra veilederen)
pdfSignaler hos barna (s.3)
pdfGrunn til bekymring? (s.6)
pdfHvem kan hjelpe? (s.11)
pdfHvordan snakke med barn? (s. 8)
pdfHvordan snakke med foreldrene? (s. 16)

Her finner du hele veilederen

Dersom du ønsker å rådføre deg grunnet en bekymring eller bare lurer litt på noe ved et barn, kan du drøfte saker anonymt med:

Hægebostad og Audnedal barnevernstjeneste (38 34 91 00).

 

Mistanke / bekymring for om et barn blir utsatt for seksuelle overgrep, vold eller omsorgssvikt.
Privatpersoner eller offentlige ansatte som har en mistanke / bekymring kan også henvende seg til et tverrfaglig og tverretatlig konsultasjonsteam for råd. Henvendelsene behandles anonymt.
Kontaktperson i konsultasjonsteamet er Tove Lise Høigilt (Bufetat, Agder barne- og familiesenter) tlf.: 466 18 115.

VFB_HVEMKANHJELPEJESPER_veileder.pdf