Brukermedvirkning

Publisert . Sist endret . i kategorien Artikler til modell

Brukermedvirkning

Bruker/innbygger

Audnedal kommune har jevnlige brukerundersøkelser på tjenester som kommunen yter, for eks. på helsestasjonen.

Organisering

  • Politisk behandling av planverk

  • De enkelte virksomhetenes planverk

  • Samarbeidsutvalgene i barnehagene

  • Foreldreutvalgene i skolene

  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne