Barneansvarlig

Barneansvarlig i kommunen er pålagt å følge opp barn som pårørende. Det vil si barn av foreldre med psykiske, rusrelaterte eller andre helseproblemer.  

I Audnedal kommune er de to barneansvarlige:

Irlin Frigstad (enhetsleder helse) Tlf: 414 68 345

Vibeke Vegtun (ledende helsesøster) Tlf:48043244