Rus-/avhengighetsrelaterte tjenester

Publisert . Sist endret . i kategorien Ruskontakt

Dette kan vi tilby deg som har rus- og / eller avhengighetsproblematikk:

  • Individuelt tilpasset oppfølging med fokus på forebygging, motivering, rehabilitering, skadereduksjon og ettervern.
  • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester, samt deltakelse i nødvendige samarbeidsmøter og ansvarsgrupper.
  • Samarbeid om Individuell plan (IP).
  • Oppfølging etter avrusning, poliklinisk behandling og institusjonsbehandling eller LAR (Legemiddel Assistert Rehabilitering).
  • Oppfølging av gravide rusmiddelavhengige.

Nyttige Linker:
www.lovdata.no/all
www.sirus.no
www.forebygging.no
www.rustelefonen.no
www.motstoff.no
www.selvhjelp.no
www.helsenorge.no

www.helse-sorost.no/
www.anonymealkoholikere.no
www.nanorge.no
www.akan.no
www.hasjavvenning.no
www.snakkomrus.no
www.ropbruker.no
www.dobbeltdiagnose.no

www.al-anon.no

www.familieklubb.no

www.barweb.no


Spillavhengighet:
www.hjelpelinjen.no
www.ganorge.no

Tags: nye nettsider