Kreftkoordinator i kommunen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kreftkoordinator

Nytt tilbud til kreftrammede i Audnedal kommune.

Audnedal kommune har sammen med Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes ansatt kreftsykepleier Eva Marie Lindbakk i ny stilling som kreftkoordinator. Dette som en del av et interkommunalt samarbeid i Lindesnes regionen.

Stillingen er opprettet i samarbeid med Kreftforeningen.

Kreftkoordinatoren skal sammen med annet helsepersonell bidra til at kreftrammede får god oppfølging i en krevende situasjon. Pasienter og pårørende, fastleger og annet helsepersonell kan ta direkte kontakt med Eva Lindbakk.

Hva er en kreftkoordinator?

·         Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på best mulig måte. Det kan være i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt

·         Er ansvarlig for å synliggjøre tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene

·         Skal være lett tilgjengelig for pasient og pårørende

·         Skal bidra til gode rutiner og systemer i kreftomsorg i kommunene

·         Være synelig og tilgjengelig for spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon:

Hvem: Kreftkoordinator Eva Marie Lindbakk

Telefon:  38 28 90 81/ 97 08 80 10

E-post:  

Kontor: Rådhuset i Marnardal, 2.etg.

http://www.kreftforeningen.no