Hjelpemidler

Publisert . Sist endret . i kategorien Hjelpemiddelkoordinator

verktøy fixEr du funksjonshemmet, vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det, en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

I Audnedal kan hjelpemiddelkoordinatoren hjelpe deg med følgende:  

- Kartlegging, tilpasning og søknad på tekniske hjelpemidler.

- Bistå med rådgivning ved tilrettelegging og ombygging av bolig

Syns- og hørselshjelpemidler

- Hjelpe med å søke på synstekniske hjelpemidler (Kriterier :Må være definert som synshemmet for å få hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen).  Bør ha vært hos øyelege siste året.

- Hjelpe deg med å søke på hørselstekniske hjelpemidler, samt gi deg råd og veiledning i bruk av høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Hjelpemiddelkoordinator kan også hjelpe deg med å få kontakt med annen hørselskompetanse.

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Info om ulike hjelpemidler:

Hjelpemiddeldatabasen

Hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er hjelpemiddelkoordinator i kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Hjelpemiddelkoordinator vil da kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. 


Kontaktinformasjon:

Linn Fasseland (vikariat)

Hjelpemiddelkoordinator

Epost:  

Tlf: 913 47 405

Hjelpemiddelkoordinator har kontor på Audnedal helsesenter

kontortid: Tirsdag og Torsdag fra 08.00-15.30. 

Tags: nye nettsider