Fosterhjem

Publisert . Sist endret . i kategorien Fosterhjem

bufetat-logo-nettFosterhjem – Plassering hos slekt eller nettverk

Familiemedlemmer og slektninger er ofte godt egnet som fosterforeldre. Det samme gjelder barnets nettverk, som fotballtrenere, lærere, venner og lignende. At barnet får bli hos noen de kjenner er betryggende for alle, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene.

Fosterhjem i slekt og nettverk er mer stabile fosterhjem

  • Barna opplever større stabilitet - færre anker til fylkesnemnda og færre sier opp fosterhjemsavtalen
  • Barna kan lettere holde kontakt med venner og skole i nærmiljøet
  • Barna klarer seg bedre enn andre fosterbarn (bedre psykisk og fysisk helse)

Kjenner du noen?

Er du selv i en situasjon der du vet at et barn i din slekt eller nettverk skal plasseres i fosterhjem? Da kan du be om å bli vurdert som fosterhjem for barnet. Det er viktig for barneverntjenesten å få kjennskap til hvilke familier i slekt eller nettverk som kan være aktuelle.

Vi anbefaler at du snarest mulig diskuterer dette med barnets foreldre, slik at de kan ta det opp med barneverntjenesten. Er dette ikke mulig, kan du selv ta kontakt med barneverntjenesten i den kommunen foreldrene bor, og be om å bli vurdert som fosterhjem.

Rett til samme oppfølging

Fosterhjem i slekt og nettverk har samme rett til oppfølging, veiledning og opplæring som øvrige fosterhjem.

Et slekt- eller nettverksfosterhjem er et fosterhjem på lik linje med andre fosterhjem, og skal godkjennes ut fra samme regelverk. De har også rett til samme godtgjøring for arbeid og utgifter, og til oppfølging, veiledning og støtte, tilpasset situasjonen for det enkelte fosterhjem og fosterbarn.

De som blir fosterhjem i barnets slekt og nettverk får tilbud om grunnopplæring, kalt PRIDE slekt og nettverk. Dette kurset går de som oftest på etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet.

PRIDE for slekt og nettverk

PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk er utviklet for å gi deg kunnskap og forståelse både for de oppgaver de fleste fosterforeldre møter, men også for de oppgaver som er særegne for deg som er fosterforeldre til et barn i din slekt eller som du kjenner fra før.

Kurset går over ca 20 timer,fordelt på enkeltsamlinger og helgesamlinger. Hele kurset er gjennomført på 2-3 måneder. Kurset er gratis for deltakerne.

Kontaktinformasjon til din fosterhjemstjeneste.

Tags: nye nettsider