Har du rom for en til?

Publisert . Sist endret . i kategorien Fosterhjem

Fosterhjem BowlingIkke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.  I Agder  trenger vi 155 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til?

Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper til med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover godt. Det handler om å føle seg trygg, og å vite at noen bryr seg.

Fosterhjem

Publisert . Sist endret . i kategorien Fosterhjem

bufetat-logo-nettFosterhjem – Plassering hos slekt eller nettverk

Familiemedlemmer og slektninger er ofte godt egnet som fosterforeldre. Det samme gjelder barnets nettverk, som fotballtrenere, lærere, venner og lignende. At barnet får bli hos noen de kjenner er betryggende for alle, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene.

Fosterhjem i slekt og nettverk er mer stabile fosterhjem

  • Barna opplever større stabilitet - færre anker til fylkesnemnda og færre sier opp fosterhjemsavtalen
  • Barna kan lettere holde kontakt med venner og skole i nærmiljøet
  • Barna klarer seg bedre enn andre fosterbarn (bedre psykisk og fysisk helse)

Kjenner du noen?