audnedal helselsenter


VAKTTELEFON UTENOM ÅPNINGSTIDER:
(Fra 15.00 - 08.00)

 38 07 54 00

 

 

Postadresse:
Lister barnevern
Postboks 100
4550 Farsund

Besøksadresse 
Brogaten 7, Farsund (Husan)

Melde til barnevernet?

Publisert . Sist endret . i kategorien Barnevern

KRAD logoMange er usikre på når det er riktig og melde en sak til barnevernet. KRÅD har utarbeidet en flott plakat med 10 spørsmål med svarene på det de fleste lurer på.

Barnevern

Publisert . Sist endret . i kategorien Barnevern

Audnedal er nå i et samarbeid med Lister barnevern.

Audnedal kommune sin kontakt person er Nina Nepstad, tlf 481 19 547,

Nummeret til vakttelefonen:

38 07 54 00

Vakttelefonen er bemannet fra kl 15.00- kl 8.00 i ukedager og hele helgen.

Barneverntjenesten er en kommunal tjeneste som er regulert i lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 . Loven pålegger kommunen å følge nøye med i de forholdene barn og ungdom lever under, og barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å avdekke og sette inn tiltak mot omsorgssvikt og atferdsproblemer.

Hvordan tar du kontakt med barnevernet?

- Du kan skrive til oss - og oppgi navn eller være anonym

- Du kan ringe til oss - og oppgi navn eller være anonym

- Du kan ta kontakt for å avtale et møte med oss

 

Hva skjer når du tar kontakt med barnevernet?

Du får en generell informasjon om hvordan barnevernet behandler henvendelsene de får.

- Barneverntjenesten undersøker i løpet av 3 måneder om familien har behov for hjelp.

- Der er barnevernet som følger opp saken - du vil normalt ikke bli trukket videre inn.

 

Hva legger barneverntjenesten vekt på?

- Hensynet til barnets beste skal veie tyngst.

- Samarbeidet med foreldre er viktig for å bedre mestre sin rolle som foreldre.

- Hjelp til selvhjelp - å støtte foreldre slik at de klarer seg selv

- rett hjelp til rett tid.

- Åpenhet overfor foreldrene i barnevernsaker

- Taushetsplikt i barnevernsaker.

 

Greit å vite.

- Du kan alltid drøfte saker med barnevernet anonymt.

- Barnevernet er avhengig av bekymringsmeldinger utenfra for å kunne hjelpe barn som har det vanskelig.

- Over 90 % av barnevernets hjelpetiltak er frivillige tiltak i hjemmet.

- Barnevernet mener at det nesten alltid er best for barn å bo sammen med foreldrene sine.

 

Hva kan barneverntjenesten hjelpe til med?

- Gi råd om barneoppdragelse, økonomi, fritid m.m.

- Henvise til annen hjelp; barne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivningskontoret m.m.

- Skaffe besøkshjem eller støttekontakt

- anbefale plass i barnehage eller skolefritidsordning.

- Gi støtte til fritidsaktiviteter og ferietiltak

- Gi økonomisk støtte

- Veilede om foreldrerollen

- Gi kortere eller lengre opphold på institusjon, i fosterhjem eller familiehjem.

 

Når bør du ta kontakt med barnevernet?

-Når du ser at er barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell.

- Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig.

- Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep.

- Når du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer.

- Når du er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer.

- Når foreldre har mistet styringen over barnet sitt.

- Når du som foreldre er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din.