Audnedal bo- og dagsenter

Audnedal bo og dagsenter

Audnedal bo- og dagsenter ligger midt i Konsmo sentrum. Enheten består av fem boenheter, som er tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemninger. Vi har også ett dagsenter samt avlastningstilbud. Dagsenteret er åpent fire dager i uka, fra 09.00.-14.00. Vi har heldøgns-bemanning på boligdelen.

Enheten yter individuelle tjenester til mennesker med ulike og sammensatte hjelpebehov.

Audnedal bo og dagsenter har positive og omsorgsfulle medarbeidere som har som mål å gi et godt faglig tilbud både innen omsorgsarbeid og målrettet miljøarbeid.

Enhetsleder: Kari Slettan

Telefon:

Bolig:           38 28 16 21
dagsenter:    918 14 804
Enhetsleder: 901 83 232

Adresse:
Konsmogarden 14 og 16
4525 Konsmo

Åpen kafé/butikk på dagsenteret

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal bo og dagsenter

cafeHver onsdag mellom kl.12.30 og 13.30 holder Audnedal dagsenter åpent. Kom innom for en prat, sitt ned og ta en kopp kaffe og en vaffel. Kanskje finner du også noen ting i butikken vår, enten det er til deg selv eller en gave.

Hjertelig velkommen!

Ny uteplass på Bo- og dagsenteret

Publisert . Sist endret . i kategorien Audnedal bo og dagsenter

bodagsenter uteplass 2015

På forsommeren ble det bygget en ny flott uteplass utenfor boligene ved Audnedal bo- og dagsenter. Uteplassen gir skygge på gode, varme sommerdager. Den er møblert med en god sittegruppe, ny grill og krukker med flotte blomster. Uteplassen gir muligheter for sosiale aktiviteter og felles måltider, og  har vært til stor glede for både beboere, ansatte og besøkende i sommer.