Audnedal Rådhus

Organisasjon

Publisert . Sist endret . i kategorien Organisasjon

Audnedal kommune har organisert sine tjenester i 10 enheter med like mange enhetsledere og 4 stabsenheter med like mange stabsledere. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Under rådmannen er det tre kommunalledere som har ansvar for økonomi, skole/barnehage og helse/omsorg.

Rådmannen har den administrativt overordnede ledelse og koordinering av hele kommunens organisasjon.