Visjon og mål

Publisert . Sist endret . i kategorien Visjon og mål

pdfAudnedal - Framover

pdfaudnedal_moving_forward-english.pdf 

Etikklogo-Audnedal


Audnedal –framover! er kommunens visjon, og sier at vi vil utvikle kommunen enda mer.
Kommunen har de siste årene vært en kommune i vekst og utvikling, og de ønsker vi å fortsette med. Det har vært prioritert å bygge nye og moderne bygg med et godt offentlig tjenestetilbud, og 1.januar 2008 ble det gjennomført en større omorganisering av strukturen i kommunal sektor. Som en oppfølging av dette var det en bred prosess gjennom 2008/2009 med å stake ut kommunens visjon, overordnede mål og prioriterte fokusområder de neste årene. Som følge av dette har politikere, ansatte og innbyggere bestemt seg for å fokusere spesielt på følgende de neste årene:

"2020 i 2020" og "Fremst på kvalitet og trivsel" er kommunens overordede mål de neste årene (i kommuneplanperioden 2009 – 2020), og forteller at vi vil bli flere innbyggere og at vi fortsatt vil være blant de fremste på trivsel og kvalitet.

Dermed har vi sagt at våre hovedfokus de neste årene vil være:

 • Flere innbyggere i kommunen – 2020 i 2020!
 • Fremst på Kvalitet i kommunale tjenester
 • Fremst på Trivsel for kommunens innbyggere
 • Fremst på Trivsel og arbeidsmiljø for kommunens ansatte

 

For å få dette til vil vi prioritere følgende 11 tiltaksområder i 2009-2012:

 • Ungdoms- og kulturarbeid
 • Friluftsliv
 • Tjenestetilbud og tjenestekvalitet
 • Sentrumsutvikling
 • Rekruttering
 • Boliger og tomter
 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidsplasser/næringsliv
 • Kompetanseutvikling
 • Kommuniaksjon og infrastruktur
 • Ledelseskvalitet