Kultur og historie i Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien Turist i Audnedal

phoca thumb l detgamleposthuset-2012-nettDet gamle posthuset
Det gamle posthuset på Konsmo er spennende å besøke. I en periode 1839-1877 var det lensmannsgård, posthus og en tid satt mestertyven Ole Høiland i arrest her. Arresten er bevart i 3. etg og er verd et besøk. Ole Høiland er kjent for å ha rømt 11 ganger fra fengsler og for å ha stjålet 64.000 riksdaler
fra Norges Bank.
Det gamle posthuset kan vise frem fint rosemalt inventar fra 1880 –årene. Like ved ligger ei tingstove.
Ved det gamle posthuset finner du også Barnevandrersenteret.

På senteret lærer du om barnevandrerne på Agder, og du finner rekvisita fra filmen "Yohan - barnevandrer". Du lærer om perlefiske i Audna- elva,møter ulv og bjørn og får i tillegg se to dokumentarfilmer om barnevandrerne.

Sveindal museum
Sveindal museum består av et våningshus fra begynnelsen av 1800-tallet, med årestove fra ca 1600-
tallet. Huset er bygd i laftet tømmer etter den såkalte mandalske stueform.
Inventar og utstyr er typisk for et hjem fra ca 1900.

Driftsbygningen er også interessant, den viser en spesiell og sjelden byggemåte med såkalte sleppverksvegger. 
Les mye mer om museet her.

 

Barnevandringsstien på Konsmo
I tiden 1830 – 1910 dro barn fra Indre Agder til de rike bygdene i Aust-Agder for å gjete og gjøre annet
arbeid i sommerhalvåret.
Flere av barnevandringsstiene er merket både på øst- og vestsiden av Konsmo og det kan være spennende
å ta en tur på disse overraskende tøffe rutene. Stien minner om triste historier med adskillelse og savn,
men likevel en del av vår nære historie.
Mer informasjon om stien, kart, etappene o.l. se www.barnevandring.no 

Konsmo kirke
Konsmo kirke er ei korskirke oppført av laftet tømmer i 1802. Den høye gravsteinen ved inngangen til
kirkegården er reist over eidsvollsmannen Omund Bjørnsen Birkeland.

Grindheim kirke
Grindheim kirke fra 1783 er en attraksjon. Korskirka er bygd av laftet rundtømmer og vakkert rosemalt
av Tor Asbjørnsen. Grunnmotivet er den kjente arkantusranken som er mye brukt i folkekunsten som
rosemaling og treskjæring.

Bygdeborg, Borjå på Åbestad
I området ved Skofteland, er det merket sti inn til ei av Vest-Agder flotteste og best bevarte bygdeborger
"Bojrå". Denne er fra folkevandringstiden, dvs århundrene mellom 200 og 600 e.Kr. Informasjonstavle
ved veien mellom Åbestad og Skofteland.

Ytre Ågedal
På Ytre Ågedal er det gjort en rekke praktfunn fra folkevandringstiden – så rike funn at de markerer
gården som et maktsenter på 400-500 tallet. Betydelige gravfunn, også fra senere deler av jernalderen,
viser at Ågedal er et viktig sted i vikingtiden. Enda senere, i middelalderen, møter vi gården som
det verdslige sentrum i Akradal tinghå eller skipreide (område med ansvar for å utstyre et krigsskip). I
dag kjenner vi til 16 bevarte gravhauger på Ågedal, men stedsnavnene tyder på at det har vært flere.

Øvre Flottorp Molybdengruve
Under første verdenskrig arbeidet over 150 mann inne ved gruveområdet på Øvre Flottorp. Fortsatt
står betongvegger etter bygninger i området, og flere tuneller og steintipper gir et godt innblikk i
jakten på molybdenet. Det er 1,3 km å gå etter merket tursti.
Mer informasjon finner du her: www.flottorpgruve.no