Idrett og friluftsliv i Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien Turist i Audnedal

KollungtveitfossFiske
I vannene i Audnedal er det mye fisk, særlig ørret og abbor. I øvre Øydnevann er det gratis for alle å
fiske med både stang og garn. Audna var i 1985 den første av Sørlandselvene som ble fullkalket og fikk
reetablert en laksebestand. Elva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Ytre Øydnevann, der laksens ferd ender.

I tillegg til laksefiske kan elva by på fiske etter brunørret.
Informasjon om audnavassdraget, fiske, fiskeavgift og fiskekort finner du her: www.audna.no
Ved Gislefoss er en god fiskeplass for laks. Her er det tilrettelagt fiskeplass for funksjonshemmede.

Utlån av kano og båt
Øydnevannene er gode padlevann med mange fine strender og leirplasser.
Kanoene og båtene kan lånes gratis av lag, foreninger og innbyggere i Audnedal. Andre kan låne mot
en liten leie per kano eller båt per døgn. Kanoene lånes normalt ut for 1 døgn av gangen.

Kanoene og båtene er ikke tilgjengelige for lån utenfor kommunens grenser, da dette er et tilbud som gjelder for Audnedal.

Byremosanden:
Det ligger 8 kanoer og 3 båter på badestranda ved Byremosanden. Årer og redningsvester ligger i rom mot nord i første (gamle) bygg du kommer ned til på området, nøkkel til kano og båt passer til bygget. Bestilling, betaling og henting av nøkkel: Byremoheimen, 38 28 12 90

Sundet:
Det ligger 8 kanoer og 3 båter på badestranda ved ytre Øydnavannet. Årer og redningsvester ligger i rom mot nord i toalettbygget, nøkkel til kano og båt passer til bygget. Bestilling, betaling og henting av nøkkel: Konsmoheimen, 38 28 16 61

En forutsetning for å opprettholde tilbudet er at utstyret blir pent brukt og lagt greit på plass etter bruk.Tap eller skade meldes til Konsmoheimen/ Byremoheimen ved levering av nøkkel. Tap eller skade må erstattes.

Skofteland friområde
Skofteland friluftsområde er et flott naturområde med myrer, fjellknauser og lyngheier. Det er flere
fine vann i området. Friluftsrådet har satt opp ei dagsturhytte med grill, denne ligger vakkert til ved
vannet Pråmvatnet. Like nord for hytta ligger naturreservatet Grønslåtta.
Det er merket løype fra parkeringsplassen til hytta, og videre til Rokken. Rokken er en stor stein som
danner grensen mellom Audnedal, Lyngdal og Hægebostad.
Ved Åbestad er det merket løype til Borga, en av de største og best bevarte bygdeborgene i regionen.

Kollungtveitfossen
Det går merket sti til Kollungtveitfossen, et av de få gjenværende vannfallene i Mandalselva som ikke
er regulert. Stien går inn ca.100 m syd for Sveindal museum. Stien går først gjennom kulturmark, så
gjennom lauvskog og furuskog. Det kan være vått enkelte steder i løypa. Fossen er praktfull når det er
stor vannføring. Fallhøyden er 5 m.

Idrettsanlegg
I forbindelse med kommunens to senter - Byremo og Konsmo, er det idrettshaller samt utendørs ball
og idrettsanlegg.

Mer informasjon om friluftslivet finner du på www.iflir.no og på idrettslagenes hjemmesider www.konsmoil.com eller Grindheim IL på facebook