Friområdet Byremosanden

Publisert . Sist endret . i kategorien Turist i Audnedal

Byremosanden broVakkert og naturskjønt friluftsområde med badeplasser, turområde, gapahuk, utsettingsplass for båter, kano- og båtutleie samt ulike
aktivitetstilbud. Området er tilrettelagt med parkeringsplass, toalettanlegg og adkomst til vann for bevegelseshemmede.

Bruk av ild i friluftsområdet

Friluftsområdet har tilrettelagte bål/grillsteder. I disse kan du bruke ved eller grillkull. Bål utenfor anviste plasser og bruk av
engangsgrill er forbudt.

Motorbåt
Ferdsel med motorbåt kun tillatt utenfor badeområdet.

Søppel
Bruk oppsatte søppeldunker eller ta med deg søppel hjem etter endt besøk.

Camping
Camping på stranden er forbudt.

Vis hensyn
Bygg, utstyr og andre fasiliteter i dette friluftsområdet er til for å gjøre ditt og andres opphold her så trivelig som mulig. Vi håper
alle har stor glede av å benytte de muligheter området gir. Vi ber besøkende om å vise hensyn til hverandre og følge de regler for
bruk som gjelder.