Historiske foto Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien Historiske foto Audnedal

Historiske Foto AudnedalHistoriske Foto-Audnedal tilgjengelig på Internett

http://www.digitaltmuseum.no/info/owners/FMA

pdfBrukerveileding finne bilder digitaltmuseum
 

Historiske Foto-Audnedal var et prosjekt mellom 2008 til 2011. Hensikten med prosjektet var å ta vare på og videreformidle en del av den lokale kulturhistorien som finnes i gamle fotografier rundt omkring i hjemmene i kommunen. Prosjektet skulle være et viktig bidrag for å dokumentere den lokale historie, ved å sikre faktaopplysningene om bildene mens det enda var noen som husket noe om de.

Samarbeid

Prosjektet var et samarbeid mellom Audnedal Kommune, Sveindal Museum og privatpersoner. De lokalt interesserte personene arbeidet på dugnad og var på besøk rundt i hjemmene hvor avfotografering og innsamling av opplysningene om bildene ble gjort. Det var ansatt en prosjektleder som stod for den digitale biten av arbeidet.

Audnedal og Marnardal kommune samarbeidet om publiseringen på internett hvor også samlingen til Historiske Foto-Marnardal ligger. Til sammen består disse to samlingene av nærmere 12.000 fotografier.

Disse er nå tilgjengelig og søkbare på www.digitaltmuseum.no

Det er nå Digitale Bilder Vest-Agder som forvalter bildesamlingen for kommunene. Dersom det er spørsmål rettet mot samlingen kan man ta kontakt via http://dbva.vaf.no/fotoweb/

På de publiserte bildene er det avbildet nærmere 10.000 personer. De aller fleste av disse er identifisert og navngitt. De er i tillegg knyttet opp mot et gårds og bruksnummer, hvor de har bodd, og/eller henvising til en skriftlig kilde i f. eks en bygdebok. Dermed skal det ikke være tvil om hvem som er avbildet, selv om mange forskjellige personer kan ha hatt samme navn. Det antas at det er knyttet nærmere 400.000 enkeltopplysninger til de publiserte bildene.

Blant de Historiske Foto finnes bilder fra arbeidsliv, fritid og fest. Man kan følge utviklingen innen landbruk, samferdsel og arbeidsmetoder. Bilder fra krig, fredstid og jernbaneutbygging er det også et utvalg av.

Brukerveileding

Det er utarbeidet en brukerveileding for publikum med tips om hvordan man kan finne de bildene man kan være interessert i. Ved søk på et av de nærmere 90 emneord hvert bilde er knyttet opp mot kan du sortere ut det interessefeltet du brenner for. Klikk på lenken under. 

Direkte link til fotosamlingen til Historiske Foto-Marnardal og Audnedal på digitaltmuseum: http://www.digitaltmuseum.no/info/owners/FMA 

Brukerveiledingen for Historiske Foto- Marnardal og Audnedal finner du her: pdfbrukerveileding_finne_bilder_digitaltmuseum_31052011.pdf