Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Publisert . Sist endret . i kategorien Rapporter

Skoleåret 2009-2010 ble første interkommunale rusundersøkelse gjennomført i Marnardal, Audnedal, Hægebostad, Åseral og Sirdal kommune. Nå er den gjennomført for 3. gang.

Oppsummering av rapporten

Resultater fra undersøkelsen viser blant annet at rus er et vanskelig tema å snakke om i flere hjem. Mange elever oppgav at de ikke visste om de fikk lov til å røyke eller drikke alkohol fordi det ikke er blitt snakket om det hjemme.


Det ble bestemt å bruke noen av midlene vi fikk fra fylkesmannen til å innføre familieprogrammet «Kjærlighet og grenser» i Marnardal høsten 2011. «Kjærlighet og grenser» har vært gjennomført i Åseral og Sirdal kommune i 2 år. «Kjærlighet og grenser» skal også igangsettes høsten 2012 i Audnedal og Hægebostad kommune.


«Kjærlighet og grenser» er et familie rettet program for foreldre og ungdommer. Kjærlighet handler om å styrke kommunikasjonen i familien og styrke båndene og relasjonene innad i familien. Grenser handler om tydelige voksne i forhold til regler og roller. Målet er å styrke tenåringens måter å møte samfunnets utfordringer på.


Dette programmet er et hovedtiltak som er blitt satt i gang i alle kommunene på bakgrunn av resultatet av undersøkelsen.
I Åseral kommune er det blitt satt i gang en «Fagdag» i forhold til rus, røyk og trafikksikkerhet på ungdomskolen. Det er 3. året denne dagen arrangeres. Vi satser på å gjennomføre «Fagdag» på ungdomskolene i Marnardal, Sirdal, Audnedal og Hægebostad skoleåret 2012/2013.


Videre fremover vil det bli brukt tid på å presentere papporten og jobbe videre med forebyggende tiltak i den enkelte kommune.