Kontaktinformasjon

Publisert . Sist endret . i kategorien Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Konsmogarden 6, 4525 Konsmo
Postadresse: Rådhuset, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Organisasjonsnummer: 964 966 753
Bankkontonummer:

Telefon til servicekontoret: 38 28 20 00 (Åpent hver dag fra klokken 9.00 – 15.00)
Telefaks: 38 28 20 99

E-post:

Internett: http://www.audnedal.kommune.no

Nødhjelp:
Brann 110 - brann og akutt forurensning.
Politi 112 - Politi og redningssentral.
Medisinsk nødhjelp 113 - lege, ambulanse.

Viktige vakttelefoner etter kl. 15:00:

Nasjonalt Legevaktnr: 116117 

Oppholder du deg utenfor vårt distrikt. Ring 38 27 26 10

Hjemmesykepleie/sykehjem
Audnedal omsorgssenter:
vaktrom: 38 28 12 90
 
mobil: 906 13 702

Barnevern- og sosialtjenestens vakt
Barnevernsvakta i Kristiansand kommune, ivaretar akuttberedskapen for Lister barnevern, når Lister barnevern er stengt.
Vakttelefon 38 07 54 00.

Alarmtelefonen for Barn og Unge: Telefon 116111
(Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.)
Legevakt/ambulanse og lensmann/politi kontaktes utenom kommunens kontortid.

Vei, vann og kloakk
Ved akutte situasjoner kan teknisk sjef kontaktes på mobil 47 45 25 81.

Vegbelysning
Ved feil på vegbelysning på riksvei kan man ringe 175.

Befalsvakt Brannvesenet Sør
Mobiltelefon 971 62 753 eller 957 72 353. Ved BRANN ring alltid 110

Lensmannen i Marnardal og Audnedal
Telefon 38 28 83 00 / Mobil 918 72 930. Akutt behov ring alltid 112

Giftinformasjon
Ved mistanke om forgifting ring 113.
Du kan også ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.