Hjertestartere i Audnedal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Hjertestartere

Oversikten er hentet fra www.113.no og vi er oppdatert pr 21.mai 2019 her på denne siden. 

 
Lokasjon  Adresse Åpent Spesielle merknader 
       
Nær Audnedal bo- og dagsenter, Konsmo Konsmogarden 16, 4525 Konsmo     Konsmogarden 14-16 har en overgang hvor veien går gjennom bygget. Dette er tuben og inn til høyre midt i tuben henger hjertestarteren på veggen - rett før inngangen til Audnedal bo- og dagsenter. 
Audnedal helsesenter Kvåsheiveien 1,
4525 Konsmo
hverdager
0800 - 1600
 Den henger inne på helsesenteret som er i sentrum av Konsmo. Hjertestarteren henger i ganga mellom helsestasjonen og legekontoret

Konsmo Flerbrukshall

Audnedalsveien 2725, 4525 Konsmo trenger nøkkel utenom treningstider  Hjertestarteren er plassert i yttergangen i Konsmo Flerbrukshall. Tilhører Konsmo Idrettslag.
Helle stadion, kioskanlegg i Zion menighetsbygg. Stadionveien 55, 4525 Konsmo trenger nøkkel utenom treningstider  Den står i kiosken på høyre side av bygningen. Tilhører Konsmo idrettslag. 
Konsmo fabrikker A/S Breilidmoen 15, 4525 Konsmo

hverdager
0700 - 1500

 Står i 2.etasje i bedriftens resepsjon. 
 Audnedal bo-og omsorgssenter Audnedalsveien 4399,
4529 Byremo 
alltid åpent  I ganga inne på omsorgssenteret 
 Byremo kulturbygg AS - Byremohallen Monan 1, 4529 Byremo 0800 - 2100  Står i vestibylen der man kommer inn. Dagtid og ved arrangement i hallen.

Kjenner du til flere hjertestartere i kommunen som ikke er listet opp her er det supert om du sender en mail til  
Det kan være med på å redde liv.

Er du ansvarlig for en hjertestarter må du registerer den hos hjertestarterregisteret.