Styringsgruppa for investeringssaker

Publisert . Sist endret . i kategorien Styringsgruppa for investeringssaker

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Styringsgruppe for investeringsprosjekter:

Medlem:     Varamedlem:
Reidun Bakken, KrF  

1.Sebastian Sjøberg, Sp

   

2.Reidar J Ågedal, KrF

Unni Nilsen Husøy, FrP  

 1.Per Jan Ougland, H

   

2.Odd Arild Eikeland, Sp

Tønnes Seland, Bl  

 1.Harald Solås, Bl

   

2.Margith Smedsland, Bl

Leder ordfører Reidun Bakken, KrF

Nestleder varaordfører Unni Nilsen Husøy, FrP