Driftsutvalget

Publisert . Sist endret . i kategorien Driftsutvalget

Driftsutvalget skal behandle saker av teknisk karakter, slik som saker etter plan- og bygningsloven, jordloven, konsesjonsloven, friluftsloven, viltloven, matrikkeloven m.fl.

Innkallinger og sakskart (velg riktig dato) finner du under innsynsmodulen og politiske møter

 

Se komplett liste (med kontaktinformasjon) under