Ordfører

Publisert . Sist endret . i kategorien Ordfører

Reidun julebildeOrdføreren i Audnedal kommune er Reidun Bakken som ble valgt til ordfører for perioden 2015-2019. 
Hun representerer Audnedal Kristelig Folkeparti.

Litt om ordførerens oppgaver:
Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der ordføreren er valgt medlem.

Varaordfører er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon og sykdom eller når ordføreren ikke kan være til stede. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. Varaordfører for Audnedal i perioden 2015-2019 er Unni Nilsen Husøy, som representerer Audnedal Fremskrittsparti. Dersom ordføreren fratrer endelig, foretas det nyvalg.

Litt om ordføreren selv:

Reidun Bakken er født 26.12.1954 og er bosatt på Helle i Konsmo. Kontorarbeid har fylt hennes arbeidshverdag, deriblant ca 10 år som fylkessekretær i KrF og 8 år som regnskapsfører. Mye av fritiden har gått med til frivillig arbeid i lag- og foreninger, men barnebarna vil nok overta litt av denne tiden nå.

Kontaktinformasjon:

Telefon sentralbordet: 38 28 20 00

Mobil ordfører: 90 77 88 18

Mobil privat: 94 82 36 34

Epost: