Politisk organisering i Nye Lyngdal

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

Torsdag 8.februar avholdes det et arbeidsmøte vedrørende den poitiske organiiseringen i den nye kommunen. Arbeidsmøtet har to formål:

  • Hva er viktig for Nye Lyngdal?
  • Hvilke muligheter finnes?

 Arbeidsmøtene skal inneholde en innføring i mulighetsrommet, vurdering av styrker og svakheter med ulike alternativer og konsekvenser av valgte ordninger. Konklusjonene fra arbeidsmøtene skal danne grunnlaget for innstilling til Fellesnemnda.

Arbeidsmøtene skal lede frem til å svare ut Fellesnemndas vedtak gjort i møte den 19.12.2017:

  1. Målsettingen med dette delprosjektet er å komme fram til en politisk organisering som bidrar til å bygge en felles positiv kultur for samarbeid i ny kommune og som ivaretar lokaldemokratiet og representasjon på en god måte.
  2. Arbeidet i delprosjektet har som mål å utarbeide forslag til politisk organisering med utvalg/komitéer og representasjon for ny kommune innen 1.4.2018
  3. Arbeidet i delprosjektet har som mål å utarbeide forslag til lokaldemokratiske ordninger som ivaretar stor grad av innbyggerinvolvering/-medvirkning innen 1.4.2018.

Se de øvrige dokumentene som hører til møtet under.

pdfNye_Lyngdal_-_Fellesnemnd.pdf

pdfProgram_8.2.18_-_arbeidsmøte_1_for_politisk_organisering_i_ny_kommune.pdf

pdfSaksframlegg-vedtak_i_Fellesnemnd_19.12.17_-_Politisk_organisering.pdf