NÅ KAN DU SØKE «BLI KJENT»-MIDLER

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

Planlegger du i løpet av 2018 aktiviteter som involverer både lyngdøler og audnedøler? Da kan du søke støtte fra nye Lyngdal kommune.

Det er fellesnemnda for nye Lyngdal kommune som for 2018 har satt av til sammen 120 000 kroner øremerket felles kulturfremmende tiltak. Disse «Bli kjent-midlene» skal stimulere både privatpersoner og organisasjonsliv i de to kommunene til nettopp det – bli bedre kjent på tvers av kommunegrensen. En grense som opphører å eksistere fra 1. januar 2020.

Du kan få inntil 10 000 kr
Så hvis du i løpet av 2018 planlegger arrangement eller aktiviteter som involverer både lyngdøler og audnedøler, eller du kunne tenke deg å dra i gang noe slikt, da kan du søke støtte fra nye Lyngdal kommune. Og du kan få inntil 10 000 kroner!

Bare fantasien setter grenser for hva det kan søkes midler til. Det kan være kulturarrangement, sport- og idrettsaktiviteter, pensjonisttreff, felles klasseturer mv.

Hovedkriteriet for å søke tilskudd er at planlegging og gjennomføring av arrangement eller aktivitet involverer krefter i begge kommunene, og at målgruppen er innbyggere i begge kommuner. I tillegg ber vi om at du etter arrangementet sender oss bilder som vi kan publisere på nye Lyngdal kommunes plattformer. Dette vil også være nødvendig dokumentasjon på gjennomført arrangement. Tildelte midler utbetales når slik dokumentasjon foreligger.

I søknaden gir du en enkel beskrivelse av planlagt arrangement, hvem som står bak, hvem som er målgruppen og hvordan arrangementet er tenkt markedsført. Du må også anslå ca. hvor mye arrangementet vil koste.

Du kan søke hele året
Du kan søke om bli kjent-midler gjennom hele året. De tildeles fortløpende ettersom søknader kommer inn, og så lenge det er midler tilgjengelig.

Vi ser fram til å få inn mange søknader om spennende fellesarrangementer!

Via lenkene under finner du fullt kriteriesett, og elektronisk søknadsskjema som må benyttes.

Lenke til søknadskriterier

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål utover dette kan de sendes på epost til informasjonsleder i nye Lyngdal kommune, Ole Aa. Brattfjord.

Lenke til epost informasjonsleder