Stor enighet om veivalg i nye Lyngdal

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

Flere veier med samme navn i Audnedal og Lyngdal må døpes om. Nå har navnekomiteen sagt sitt om hvilke veinavn som bør beholdes hvor.

Det var en samstemt felles navnekomité for Audnedal og Lyngdal som i møte tirsdag 9. januar vedtok sin innstilling om hvilke av de til sammen åtte identiske veinavnene som skal bestå enten i Audnedal eller i Lyngdal.

Den felles navnekomiteen innstiller på følgende:

  • Birkelandsveien, Høylandsveien og Skårveien består i Audnedal kommune.
  • I Lyngdal kommune består Lunden, Lølandsveien, Moneveien, Neseveien og Stadionveien.
  • Når det gjelder Kirkeveien (Lyngdal) og Kjørkeveien (Audnedal) så foreslås det å beholde begge slik de er i dag.

Via lenken nederst i artikkelen kan du laste opp referatet fra møtet 9. januar og lese navnekomiteens begrunnelser for de veivalgene som ble gjort.

Saken sendes nå videre til behandling i tjenesteutvalget i Audnedal og kulturstyret i Lyngdal. Ved likelydende vedtak også der igangsettes den praktiske prosessen med å endre veinavn.

I møtet 9. januar ble det også lagt fram et forslag fra navnekomiteen i Audnedal om å endre navn på fylkesvei 43 fra dagens Kvåsveien til Lygnaveien, slik at navnet Kvåsveien i stedet kan brukes på veien fra Kvås kirke til Konsmo. Strekningen som i dag har ulike navn på hver sin side av den kommunegrensen som i 2020 opphører å eksistere. Navnene Brattestien og Kvåsheiveien vil da falle bort. Denne saken kom opp utenom dagsorden, og komiteen i Lyngdal ønsker mer tid på å forslaget. Dette forslaget er derfor ikke en del av innstillingen fra felles navnekomité.

Felles navnekomité har ikke vurdert spørsmålet om nye navn på de veiene som nå må døpes om. Dette jobbes det videre med i de respektive kommunene.

Det er beredskapshensyn som gjør at det i én og samme kommune ikke er lov å ha gater eller veier med identiske navn. Dette for å unngå at nødetater på utrykning skal kjøre til feil adresse.

Referat navnekomitemøte 9 jan 2018