lenke miniMøte og saksdokumenter fra Interimsnemda  
(samles foreløpig på Lyngdal kommunes innsynsmodul for å sikre lik informasjon)

Medlemmer av interims nemda til Nye Lyngdal

Publisert . Sist endret . i kategorien Interims nemd

Følgende personer er valgt til medlemmer av interims nemnd (fellesnemnd):

Eivind Arnt Husøy, Ap   e-post:                 tlf: 91851804

Sebastian Sjøberg, Sp   e-post:                                                         tlf: 91186352

Reidun Bakken, KrF        e-post:                   tlf: 90778818

Per Jan Ougland, H         e-post:                                    tlf: 90021956

Tønnes Seland, BL          e-post:                                      tlf: 97101001

Unni Nilsen Husøy, FrP e-post:                                            tlf: 97008615