Skatteoppkrever og likningskontor

Publisert . Sist endret . i kategorien Skatteoppkrever og likningskontor


Kontakt Skatt Sør for henvendelser.

Skatt Sør Evje

Nils Heglandsvei 41,

4735 Evje.

Tlf: 800 80000
e-post:

For mer informasjon om skatteetaten se www.skatteetaten.no

besøksadresse:
Mandal Likningskontor
Bryggegata 24 
4514 Mandal

Fax: 38 27 26 81


Skatteoppkrever i Audnedal

Besøksadresse:

Lyngdal Rådhus

Postadresse:

Skatteoppkreveren i Lyngdal

Postboks 353

4577 Lyngdal

Mail:  

Telefon: 38 33 40 00