Skatteoppkreveren i Audnedal flyttes fra Kvinesdal til Lyngdal!

Publisert . Sist endret . i kategorien Skatteoppkrever og likningskontor

Som et ledd i den forestående kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Audnedal og Lyngdal kommune fra 1. januar 2019.

Skatteoppkreverfunksjonen flyttes dermed fra Kvinesdal til Lyngdal, og innbyggerne i Audnedal må nå kontakte skatteoppkreveren i Lyngdal ved henvendelser.

Kontaktinformasjon:

 

Besøksadresse:

Lyngdal Rådhus

 

Postadresse:

Skatteoppkreveren i Lyngdal

Postboks 353

4577 Lyngdal

 

Mail:   

Telefon: 38 33 40 00