Velkommen til Audnedal

Her vil du finne lenker til hva det offentlige tilbyr i Audnedal kommune tilbyr.
Klikk i høyremenyen under "mer info om" for å velge den tjenesten du ønsker å vite mer om.

Under der igjen vil du se andre nyttige lenker.

Vi jobber med å forbedre denne siden

Konfliktrådet

Publisert . Sist endret . i kategorien Offentlige tilbud

Hva er konfliktrådet?

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Det er frivillig for alle parter å møte i konfliktrådet. Konfliktrådet er gratis og har rask behandlingstid.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om et lovbrudd eller en sivil konflikt. I meklingen brukes dialogen, slik at partene i større grad får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser. I konfliktrådsmøtet har du selv innflytelse på hva som skal stå i avtalen, hva som må til for å gjenopprette skaden.

Hvis du er usikker på om du ønsker et møte – eller bare har spørsmål – ta kontakt med Konfliktrådet i Agder. Vi har taushetsplikt.   

Audnedal Kommunens medlemmer i konfliktrådet er:

Ole Stulien (medlem)

Kristin Hartveit (varamedlem)

Disse to ble førte gang valgt i 2008 og siste gang i kommunestyret den 26.01.12 (sak 3/12).

 

Les mer om konfliktrådet på vår hjemmeside: www.konfliktraadet.no 

eller følg oss på facebook og

Kontaktinformasjon:   

Konfliktrådet i Agder

Postadresse:       Postboks 744, 4666 Kristiansand  

Besøksadresse:  Tordenskjoldsgt. 16, 4.etg., Kristiansand

Telefon:               22 77 70 60

E-post: