Søk - Innhold
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Dokumenter
Nettlenker
Kalenderhendelser
Lag og foreninger
  1. Siste nytt
  2. Aktuelt NÅ
  3. Ledige stillinger
  4. Tomter

Konsert med Kristiansand Symfoniorkester…

Fredag 24.mai i Konsmo Kirke.

Friluftsskolen

Velkommen til aktive dager i naturen! Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, 10–13-år. Frivillig overnatting siste kvelden.

Ledig lærervikariat ved barneskole

Vi lyser ut stilling som lærervikar ved Konsmo skole med søknadfrist 20.mai.

Ledig stillinger i ungdomskole og barneh…

Vi lyser ut stilling som undervisningsinspektør ved Byremo ungdomsskole og pedagogisk leder i Byremo barnehage med søknadfrist 20.mai.

Kulturminneplan for AK - 2019-2024

OFFENTLIG HØRING OG ETTERSYN -  Tjenesteutvalget vedtok i møtet 02.05.2019 å legge forslag til «Kulturminneplan for Audnedal kommune 2019-2024» ut til offentlig høring og ette...

Pårørendeskole til personer med demens

Det skal arrangeres pårørendeskole til personer med demens til høsten på Kvås barneskole.

Fortsatt topp 10 i Norge

Audnedal er på 6. plass i den foreløpige utgaven av kommunebarometeret.

Kan du stå løypevakt for stjernene?

Vi søker løypevakter til Tour of Norway etapen som går gjennom kommunen vår torsdag 30.mai. Til sammen 32 vakter trengs på dette strekket, og nå frir vi til dere folkelivglade menn...

ER DU VÅR NYE KIRKETJENER?

Audnedal kirkelige fellesråd søker etter kirketjener inntil 15 % fast i Grindheim kyrkje med søknadsfrist 12.april.

FV512 Åsbakken er HELT STENGT

FV512 Åsbakken er HELT STENGT i tidsrommet 25.mars til 20.mai 2019 pga vegutbedringer.

Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal

Prosessen med samordning av skatteoppkreverfunksjonen for Audnedal og Lyngdal er nå ferdig. Skatteoppkreveren heter nå «Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal». ( frem til 01.01...

Tilgang til PressReader i bibliotekene

Les aviser og tidsskrifter gratis på telefonen, nettbrett eller PC.

Valg 2019

Informasjon Audnedal og Lyngdal slås sammen til en kommune fra 1.1. 2020. Men valget i 2019 gjennomføres som om Audnedal og Lyngdal allerede er én kommune – heretter kalt Lyngdal ...

Skatteoppkreveren i Audnedal flyttes fra…

Som et ledd i den forestående kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Audnedal og Lyngdal kommune fra 1. januar 2019. Ska...

Bestill legetime på nett

Audnedal legekontor - nå kan legetimen bestilles på nettet

Rentefrie investeringslån til landbruk o…

Kommunestyret vedtok i sitt møte 13. desember 2018 å innføre en ordning med rentefrie investeringslån til landbruk og andre næringsvirksomheter med søknadsfrist i 2019. Det er avsa...

Betalingssatsene og gebyrene for 2019

Betalingssatsene og gebyrene for 2019 er fastsatt av kommunestyret i møtet 13.012.2018. Her kan du se en oversikt over disse. Du finner dem også på via linken på framsida {phocado...

Vedtatt budsjett 2019

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2019. Her kan du se behandling og vedtak i saken samt rådmannens budsjettdokument oppdatert med vedtaket til kommunestyret. {phocadownload...

Nye veinavn i Nye Lyngdal

Følgende veier får nytt navn etter vedtaket i Tjenesteutvalget den 22.11.2018 Moneveien endres til Monebakken Lølandsveien endres til Lølandslonveien Neseveien endres til Neset ...

Personvernombud

Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere. Personvernombud i Audnedal kommune er Birger Abrahamsen. Han kan kontakt...

Klikk på lenkene under for:

INFOEN 

KALENDER FOR LAG og FORENINGER

Ledig lærervikariat ved barneskole

Vi lyser ut stilling som lærervikar ved Konsmo skole med søknadfrist 20.mai.

Les mer …

Ledig stillinger i ungdomskole og barnehage

Vi lyser ut stilling som undervisningsinspektør ved Byremo ungdomsskole og pedagogisk leder i Byremo barnehage med søknadfrist 20.mai.

Les mer …

ER DU VÅR NYE KIRKETJENER?

Audnedal kirkelige fellesråd søker etter kirketjener inntil 15 % fast i Grindheim kyrkje med søknadsfrist 12.april.

Les mer …

pdfKART OVER AUDNEDAL

Regulerte kommunaltstyrte boligtomter:
kontakt enhetsleder Teknisk/næring Terje Ågedal

fra kr. 60.000 - 80.000 
 fra kr. 60.000-125.000
(NB! se også nye reguleringsplaner under utarbeidelse)

Reguleringsplaner med nye tomter:

Reguleringsplan for Byremo sentrum 

Reguleringsplan for Konsmo sentrum

 

Reguleringsplan for Storkemoen, Konsmo (kontakt Konsmohus, tlf 38 28 13 00, e-post: )

Andre eldre reguleringsplaner med ledige tomter:

 Sted:  Prisantydning   Kontakt  
 Åsen (Øygarden)  fra kr. 250.000-300.000   TT Anlegg AS - 38 28 95 00 
 Løkkan  På forespørsel  Terje Ingemar Hårtveit      
 Harebakken (Helle)   På forespørsel  Jørgen Helle -  918 35 911

Nye reguleringsplaner under utarbeidelse (her må det tas forbehold om endringer i tomter):

Reguleringsplan for Lindåsen

Reguleringsplan for Lunden

Reguleringsplan for Helle – Øydneskleiv

For spørsmål om planarbeid, ta kontakt med Kari Røynlid, e-post:

Tomter i uregulerte områder:

Tomtesøkere/-kjøpere kan ellers søke om å få bygge på fradelte tomter utenom regulerte områder etter søknad. Søknaden må då behandles etter jordloven (§12) og plan- og bygningsloven (§19) i LNF-områder i hht. kommuneplanens arealdel m/bestemmelser.