Lavest arbeidsledighet i Vest-Agder

Publisert . Sist endret . i kategorien Norges beste kommune

navAudnedal har i følge en pressemelding fra NAV den laveste arbeidsledigheten i Vest-Agder i november måned. Kun 0,8 går ledige i kommunen.

Svak nedgang i ledigheten i Vest-Agder
Den siste måneden har det vært en liten nedgang i ledigheten i Vest-Agder. Det er nå 2394 personer som er helt arbeidsledige i Vest-Agder, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 30 færre personer enn ved utgangen av forrige måned.

- Den siste måneden har vi sett en økning i antall permitteringer, spesielt i bygg- og anleggsbransjen. Det er 64 flere personer som er permitterte ved utgangen av november enn for én måned siden. Samtidig er det i dag 181 færre permitterte i Vest-Agder enn det var på samme tid i fjor. Vi ser at har blitt noen flere ledige menn, mens det har vært en reduksjon i ledigheten blant kvinner i november måned. Varehandelen tar seg opp på denne tiden av året, noe som har størst konsekvenser for sysselsettingen av kvinner, sier avdelingsdirektør ved NAV Vest-Agder Per Lund.

Det har vært en liten reduksjon i antallet utlyste stillinger i løpet av november. Det er i dag 490 utlyste stillinger i Vest-Agder, mens det ved utgangen av oktober var 497.

Ledigheten fordelt på bransjer
Blant de 2394 helt arbeidsledige i Vest-Agder er det flest ledige med bakgrunn innen bygg og anlegg (395), butikk- og salgsarbeid (307) og industriarbeid (249).
- Deler av bygg- og anleggssektoren opplever for tiden en mindre oppdragsmengde, noe som gir dem økte utfordringer. Samtidig ser vi en reduksjon i ledigheten blant dem med bakgrunn innen butikk- og salgsarbeid, fortsetter Lund.

Av de 2394 helt ledige i Vest-Agder er det 1389 menn og 1005 kvinner.

Ved utgangen av november var 604 personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak i Vest-Agder.

Variasjoner blant kommunene
I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand, som har 3,1 prosent ledighet. Så følger Songdalen med 3,0 prosent, mens Søgne og Vennesla begge har 2,6 prosent ledighet. Lavest ledighet i november 2013 finner vi i Audnedal med 0,8 prosent ledighet, Sirdal med 0,9 prosent, Hægebostad med 1,2 prosent, mens Lyngdal ved utgangen av november er nede i en ledighet på 1,3 prosent.

Helt ledige
Av de 2394 ledige i Vest-Agder er det 1005 kvinner og 1389 menn. De 2394 ledige utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med for 1 år siden har det vært en nedgang i ledigheten på 5 prosent i Vest-Agder. Omregnet i personer betyr det 120 færre ledige nå enn på samme tid i 2012.

Ungdomsledigheten
Det er nå registrert 95 helt ledige ungdommer under 20 år i Vest-Agder. Dette er en nedgang på 13 personer fra oktober 2013, og er 6 færre enn for 1 år siden. Av de ledige ungdommene har 11 vært ledige mer enn 6 måneder.

Variasjoner i ledighet mellom kommunene
I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand med 3,1 prosent ledighet. Så følger Songdalen md 3,0 prosent, mens Søgne og Vennesla begge har 2,6 prosent ledighet. Lavest ledighet ved utgangen av november 2013 finner vi i Audnedal med 0,8 prosent ledige, deretter Sirdal med 0,9 prosent, Hægebostad med 1,2, mens Lyngdal ved utgangen av november er nede i en ledighet på 1,3 prosent.

Permitterte
Blant de arbeidsledige er det 93 permitterte. Dette er en økning på 64 personer i løpet av november, men det er samtidig 181 færre enn for et år siden. I tillegg er det i dag 49 personer som er delvis permitterte. Det siste tallet er ikke med i ledighetstallet.

Antall offentliggjorte stillinger
Antall offentliggjorte stillinger i Vest-Agder var ved utgangen av november 490, sammenlignet med 497 ved utgangen av oktober. På landsbasis er det utlyst 14 677 ledige stillinger.