Fortsatt topp 10 i Norge

Publisert . Sist endret . i kategorien Norges beste kommune

Audnedal er på 6. plass i den foreløpige utgaven av kommunebarometeret.

I kommentaren til Kommunebarometeret står det:

Nøkkeltallene er en god del bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 9.plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Audnedal blant de 10 beste i Kommune-Norge.

Hva er Kommunebarometeret?

Det er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2018. Vi har i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Her kan du lese mer om metoden bak barometeret.