Vi søker rektor til Konsmo skole

Publisert . Sist endret . i kategorien Ledige stillinger

Det er nå ledig fast 100% stilling som rektor med tiltredelse fra 01.08.2019. Søknadsfrist er 31.mars.

Audnedal kommune ligger sentralt i Vest-Agder og har ca. 1770 innbyggere. Med sin beliggenhet er avstanden kort til både strand og hei, enten en bruker bil eller tog. Foruten full barnehagedekning har kommunen et godt utdanningstilbud og høy kvalitet på våre helse- sosial og omsorgstjenester. For å bli mer kjent med kommunen se www.audnedal.kommune.no 

Audnedal kommune og Lyngdal kommune er vedtatt sammenslått fra 01.01.2020. Det kan i den forbindelse bli endringer i organisasjonsstruktur, ansvar og oppgaver.  

 

LEDIG 100 % STILLING SOM REKTOR VED KONSMO SKOLE:  

SØKNADSSKJEMA FOR LEDIGE STILLINGER

Om stillingen  

Det er nå ledig fast 100% stilling som rektor med tiltredelse fra 01.08.2019. Vi søker derfor en tydelig og handlekraftig leder som sammen med personalet kan videreutvikle skolen i tråd med kunnskapsløftet og kommunens mål. Konsmo skole er en barneskole med ca. 100 elever fordelt på 7 klasser. Det er ca. 11 årsverk ved skolen. Skolen ligger på Helle, ca. 1 km nord for tettstedet Konsmo. Konsmo nåes med ca. 40 min kjøretid fra Mandal, 30 min kjøretid fra Vigeland og 35 min kjøretid fra Lyngdal sentrum.  

Vi søker en leder som har 

 • Strategisk innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling 
 • Resultatorientering og gjennomføringsevne 
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig 
 • Evne til å motivere og inspirere sine medarbeidere 
 • Fokus på elevenes læring og læringsmiljø 
 • Innsikt i og evne til god økonomistyring 

Krav til stillingen 

 • God pedagogisk forståelse 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Bred faglig kompetanse 
 • Vilje til å ta del i utviklingsarbeid 
 • Forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy 
 • Pedagogisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå 

Vi kan tilby 

 • Rektorskolen og mentorordning 
 • Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø 
 • Dyktige kollegaer 
 • Lønn etter avtale 
 • Arbeidsvilkår etter gjeldende bestemmelser 

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser.  For ytterligere opplysninger om stillingen kan kommunalleder for oppvekst og kompetanse Bernt Elias Åsland kontaktes på tlf.: 90 91 27 32.  

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.  

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.  

Søknad sendes elektronisk. Søknadsskjema finner du på www.audnedal.kommune.no 

Søknadsfrist 31. mars 2019